O nás

 

Představujeme se…

Spolek Bayerův odkaz zahájil svou činnost koupí bývalého kláštera od zemědělsko-obchodního družstva (ZOD) Jesenicko, které objekt užívalo asi 20 let a poté jej asi 10 let ponechalo svému osudu. Psal se rok 1999 a na stavu bývalého kláštera (poté mateřské školy a ještě později objektu přidružené výroby zemědělského družstva) se již začal výrazně projevovat nezájem tohoto majitele o stav objektDvůr před 2000u a naopak zájem nejrůznějších nenechavců         o vybavení objektu.

Tato situace nebyla lhostejná několika lidem z Blahutovic a okolí, zejména těm, kteří pamatovali jeho dřívější stavební stav i jeho blahodárné působení v obci. Koncem roku 1999 se proto sešlo několik aktivních jednotlivců z Blahutovic a Jeseníku nad Odrou se starostou obce a rozhodli se vstoupit do jednání se správcem konkurzní podstaty ZOD, finančním úřadem a dalšími institucemi s cílem získat objekt do vlastnictví.

Na počátku roku 2000 tak bylo založeno občanské sdružení, které přijalo do svého názvu příjmení bývalého majitele nemovitosti Eduarda Bayera. Ten totiž v roce 1925 věnoval celý svůj majetek, který do té doby sloužil jako zemědělská usedlost i s pozemky, kterých bylo 15 hektarů, kongregaci (řeholnímu řádu) “Dcery Božské lásky”, sídlícímu v Opavě. Odtud název sdružení Bayerův odkaz.

Po složitých jednání, které trvaly téměř půl roku přešel v květnu roku 2000 objekt do vlastnictví sdružení.

Projekt obnovy místa byl nazván “Probuzení starého domu” a stanovil jako základní cíl záchranu a rozvoj památky, která je odkazem duchovní, sociální a kulturní vyspělosti našich předků. Dalšími dvěma důležitými cíli je fungující komunitní centrum podporující místní a širší komunitu a alternativní turistická ubytovna. Vzniklo Komunitní centrum klášter v Blahutovicích.P1000245

Tato  filosofie nedoznala změn ani po uplynutí čtrnácti let od založení spolku a představuje motto a smysl naší činnosti.

(S účinností nového občanského zákoníku (od 1.1.2014)  je pak občanské sdružení  považováno za spolek.)

Členové spolku a jejich přínos místní komunitě

Spolek Bayerův odkaz má v letošním roce 8 individuálních a 8 rodinných členů a jednoho člena kolektivního, kterým je ČSOP v Jeseníku nad Odrou. V součtu jde o sedmdesát lidí a spolu s příznivci, kteří vypomáhají s organizací programů a prací, jde o poměrně velkou skupinu lidí. Vzhledem k tomu, že se činnost nesoustřeďuje “jen” na opravu objektu bývalého kláštera, ale zejména o jeho využití v duchu jeho dřívějšího působení na místní komunitu, je díky činnosti sdružení téměř čtrnáct let obohacován kulturní a společenský život nejen v Blahutovicích, ale i v okolních obcích.